Skadeanmälan

Fyll i dokumentet med fullständiga uppgifter om vad som skett och vad som är skadat. Bifoga gärna foton eller annan dokumentation som kan underlätta beskrivningen av händelsen. Efter att ni skickat in skadeanmälan kommer någon av våra skadehanterare att återkomma till er.


Frågor markerade med asterisk (*) är obligatoriska och måste vara ifyllda.

Skadetyp
Brand Vatten Glas Maskin
Inbrott Storm Ansvar Annat
Skadeställe

Försäkringstagare

Mervärdesskatt Ja Nej Delvis: %
Kontaktperson

Skadetillfälle
 

Orsak

Omfattning

Vållande

Åtgärder

Vittne (vid ansvarsskada)

Utbetalning av ersättning

Bifoga fil

Välj filer att bifoga till skadeanmälan nedan (sammanlagd maximal storlek 20 MB)Vid inbrott, stöld och skadegörelse ska polisanmälan bifogas.